Geschiedenis

Al sinds 1200 bestaat de boerderij de Prelaat. De roomse geestelijken hadden hier o.a. een soort voorraadschuur. De fundamenten hiervan zijn nog steeds te zien. Na de reformatie zijn de abt en de monniken verdwenen en omstreeks 1600 werd er van de restanten van de vorige gebouwen een boerderij gemaakt. Deze gebouwen zijn deels door brand e.d. verwoest en weer herbouwd. De huidige woning is in 2003 volledig opgetrokken met stenen van de vorige woning. Naar alle waarschijnlijkheid zijn de stenen dus altijd hier al geweest en ooit door monniken gebakken!

De oude karnruimte, die er nog steeds staat, stamt wellicht uit ong. 1600. Het wagenhuis is 100 jaar oud. De loodsen en ook de schuur zijn van recentere datum.
Ook staan er op het bedrijf twee bunkers, stille herinneringen aan de tweede wereldoorlog, gebouwd in 1944 naar inzicht van maarschalk Rommel, die ons erf eind 1944 zelf heeft bezocht.

Archeologisch onderzoek op ons land heeft naast munitie en delen van een vliegtuig, wat op ons land is neergeschoten in de tweede wereldoorlog, ook oudere schatten opgeleverd. De archeologen waren blij toen ze in 2014 een knop van een gewaad van een geestelijke vonden uit ongeveer 1400. Nog bijzonderder was de vondst in 2016 van 2 Romeinse munten. In 2020 werden we opnieuw verrast door een bijzondere bodemvondst, een vergulde fibula (hier sloten ze vroeger de mantel mee) werd boven de grond gehaald, en deze werd na onderzoek door de VU universiteit van Amsterdam gedateerd op ongeveer 600.